VELHA vesiosuuskunnan jäsenten, omaisuuden, asiakirjojen ja huollon hallinta

The Itexamlibrary provides cisco certified networking test preparation materials and test questions and answers to improve your test scores with a 100% refund guarantee. This is the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
If you really intend to pass and become a Cisco certification exam of Cisco secure mobile solutions, then please join us today, and by using two kinds of easy-to-use format, PDF documents and practical problems to write software for intelligent design.
cisco
Test dump PDF and practical test questions can help you pass the exam quickly and smoothly. If you fail in the exam, you can get a full refund. You can believe that.
200-310 pdf
The Itexmlibrary is the best platform for providing 200-310 certification exams for cisco security mobile solutions.
1Z0-061 exam dumps
Cisco’s cisco security mobile solutions test material is good for passing the 1z0-061 test every week.
200-125 exam
At the itexamlibrary, the cisco 200-125 braindumps is written by many experienced IT professionals and 99.9 percent of the hit rate. If you don’t have time to prepare for 200-125 or classes, the itexamlibrary’s 200-125 learning material will help you master your knowledge of the exam. By using the itexamlibrary, you can get excellent results from the CCNA data center exam.
210-060 dumps exam
Our cisco 210-060 exam database is very efficient and our professional team is always at your service.
300-135 exam guide
Both formats cover the entire syllabus recommended by Cisco for implementing the Cisco Secure Mobility Solution Certification Exam.
300-320 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test heap. This will help you to pass the exam easily.

VELHA

Vesilaitosten (vesiosuuskunnat) hallinnointi edellyttää ajan tasalla olevia tietoja jäsenistä, asiakkaista, liittymistä, palveluista ja niitä on kyettävä käyttämään eri toiminnoista kuten johtohenkilöt, kirjanpitäjä, laskuttaja ja huoltohenkilöstö.

Tietojen oikeellisuuden ajan tasalla pitäminen ei onnistu jos tietoja hallitaan eri paikoissa olevilla Excel taulukoilla.

Tähän tarpeeseen VELHA on oikea ratkaisu. VELHA sisältää myös hallinnon tietojen ylläpidon ja dokumenttiarkiston.

Huoltotyötä auttaa kun huoltohenkilö voi maastossa katsoa tabletilta kaivon karttasijainnin. Kaivo, joka ei aina ole helposti löydettävissä. Päätelaitteena voi olla kannetta tietokone, tabletti ja älypuhelin.

Kuvassa on VELHA ratkaisu

nimetön

 

  

     • Jäsentietojen hallinta ja historiatiedot
     • Laskutettavan tiedot
     • Liittymätiedot
     • Runkoverkkotiedot ja kaivojen sijainnin karttanäyttö
     • Huoltotapahtumat
     • Raportit
     • Hallinnon dokumenttiarkisto
     • Historiatiedot
     • Vesimittarilukeman syöttö käyttäjältä
     • Järjestelmä on osuuskuntalain ja henkilötietoturvan mukainen.
      Teknisesti kahdennettu varakopiojärjestelyt.

 

 

 

 

 

 

 

ETUJA

 • Ei investointeja.
 • Heti käytettävissä.
 •  Tiedot heti kaikkienosapuolten nähtävissä ja käytettävissä.
 • Helppo käyttää.

Ota meihin yhteyttä, niin saatte käyttöön 2 viikon kokeiluversionThe most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.